Сигнализация за летища


Водна бариера за летища
Специално разработена водна бариера с лед и сигнални лампи за нуждите на летище