Пътни знаци и табели


Предупредителни пътни знаци за опасност –  група „А“
Пътни знаци относно предимство – група „Б“
Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на забрана – група „В“
Пътни знаци със задължителни предписания – група „Г“
Пътни знаци със специално предназначение – група „Д“
Пътни знаци, даващи допълнителна информация – група „Е“
Пътни знаци за направление, посока, обекти и други – група „Ж“
Допълнителни табели група – „Т“
Други средства за сигнализиране-група „С“

Знаци група А

Знаци група Б

Знаци група В

Знаци група Г

Знаци група Д

Знаци група Е

Знаци група Ж

Знаци група Т

Знаци група С