Пътни знаци със задължителни предписания – група „Г“

Знаци група Г

 


Пътен знак Г-1, движение само направо след знака

 


Пътен знак Г-2, движение само надясно след знака

 


Пътен знак Г-3, движение само наляво след знака

 


Пътен знак Г-4, движение само направо или надясно след знака

 


Пътен знак Г-5, движение само направо или наляво след знака

 


Пътен знак Г-6, движение само надясно или наляво след знака

 


Пътен знак Г-7, движение само надясно пред знака

 


Пътен знак Г–8, движение само наляво пред знака

 


Пътен знак Г-9, преминаване отдясно на знака

 


Пътен знак Г-10, преминаване отляво на знака

 


Пътен знак Г-11, преминаване отдясно или отляво на знака

 


Пътен знак Г-12, кръгово движение

 


Пътен знак Г-13, пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

 


Пътен знак Г-14, задължителен път само за велосипедисти

 


Пътен знак Г-15, задължителен път само за пешеходци

 


Пътен знак Г-16, задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

 


Пътен знак Г-17, задължителна минимална скорост

 


Пътен знак Г-18, край на задължителната минимална скорост

 


Пътен знак Г-19, задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела

 


Пътен знак Г-20, задължителна посока за движение на пътни превозни средства, превозващи опасни товари