Пътни знаци със специално предназначение – група „Д“

Знаци група Д

 


Пътен знак Д-1, брой на пътните ленти и посоки за движение по тях

 


Пътен знак Д-2, допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

 


Пътен знак Д-3, указател за предварително престрояване

 


Пътен знак Д-4, еднопосочно движение след знака

 


Пътен знак Д-5, автомагистрала

 


Пътен знак Д-6, край на автомагистралата

 


Пътен знак Д-7, автомобилен път

 


Пътен знак Д-8, край на автомобилния път

 


Пътен знак Д–9, тунел

 


Пътен знак Д-10, край на тунела

 


Пътен знак Д-11, начало на населено място

 


Пътен знак Д-12, край на населеното място

 


Пътен знак Д-13

 


Пътен знак Б-6, премени ако пътя е свободен

 


Пътен знак Д-15, начало на жилищна зона

 


Пътен знак Д-16, край на жилищната зона

 


Пътен знак Д-17, пешеходна пътека

 


Пътен знак Д-18, болница

 


Пътен знак D-19, паркинг

 


Пътен знак Д-20, платен паркинг

 


Пътен знак Д-21, инвалид

 


Пътен знак Д-22, трамвайна спирка

 


Пътен знак Д-23, тролейбусна спирка

 


Пътен знак Д-24, автобусна спирка

 


Пътен знак Д-25, винетка