Пътни знаци относно предимство – група „Б“

Пътни Знаци Б

 


Пътен знак Б-1, пропусни движещите се по пътя с предимство

 


Пътен знак Б-2, СПРИ, пропусни движещите се по пътя с предимство

 


Пътен знак Б-3, път с предимство

 


Б-4, край на пътя с предимство

 


Пътен знак Б-5, пропусни насреща движещите се превозни средства

 


Пътен знак Б-6, премени ако пътя е свободен