Пътни знаци относно предимство – група „В“

Знаци група В

 


Пътен знак В-1, забранено влизането на пътни превозни средства

 


Пътен знак В-2, забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки

 


Пътен знак В-3, забранено влизането на пътни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош

 


Пътен знак В-4, забранено влизането на товарни автомобили

 


Пътен знак В-5, забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета

 


Пътен знак В-6, забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета

 


Пътен знак В-7, забранено е влизането на трактори и самоходни машини

 


Пътен знак В-8, забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди

 


Пътен знак В-9, забранено е влизането на велосипеди

 


Пътен знак В-10, забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни

 


Пътен знак В-11, забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора

 


Пътен знак В-12, забранено влизането на пешеходци

 


Пътен знак В-13, забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари

 


Пътен знак В-14, забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

 


Пътен знак В-15, забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

 


Пътен знак В-16, забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

 


Пътен знак В-17, забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по голяма от означената

 


Пътен знак В-18, забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

 


Пътен знак В-19, забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

 


Пътен знак В-20, забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното

 


Пътен знак В-21, забранено е завиването надясно

 


Пътен знак В-22, забранено е завиването на ляво

 


Пътен знак В-23, забранено е завиването в обратна посока

 


Пътен знак В-24, забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош

 


Пътен знак В-25, забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона

 


Пътен знак В-26, забранено е движение със скорост, по-висока от означената

 


Пътен знак В-27, забранени са престоят и паркирането

 


Пътен знак В-28, забранено е паркирането

 


Пътен знак В-29, забранено е преминаването без спиране

 


Пътен знак В-30, забранена е употребата на звуков сигнал

 


Пътен знак В-31, край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош

 


Пътен знак В-32, край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона

 


Пътен знак В-33, край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената

 


Пътен знак В 34, край на забраните, въведени с пътни знаци