Пътни знаци за направление, посока, обекти и други – група „Ж“

Знаци група Ж

 


Пътен знак Ж-1

 


Пътен знак Ж-2, предварително указване на посока към населено място или обект

 


Пътен знак Ж-3, предварителен указател за отклоняване на движението

 


Пътен знак Ж-4, предварителен указател за завиване

 


Пътен знак Ж-5, предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства

 


Пътен знак Ж-6, указателна табела

 


Пътен знак Ж-7, указателна стрелка

 


Пътен знак Ж-8, посока към ферибот

 


Пътен знак Ж-9, място за завиване в обратна посока

 


Пътен знак Ж10, потвърждаване на посоката към населено място

 


Пътен знак Ж-11, наименование на обект

 


Пътен знак Ж-12, пресичаният път е без изход

 


Пътен знак Ж-13, път без изход

 


Пътен знак Ж-14, начало на пътна лента

 


Пътен знак Ж-15, край на пътна лента

 


Пътен знак Ж-16, преминаване в платното за насрещно движение

 


Пътен знак Ж-17, средна лента за изпреварване в указаната посока

 


Пътен знак Ж-18, пътна лента със съоръжение за аварийно спиране

 


Пътен знак Ж-19, препоръчителна скорост

 


Пътен знак Ж-20, номер на автомагистралата по националната класификация

 


Пътен знак Е-21

 


Пътен знак Е-22