Пътни знаци, даващи допълнителна информация-група Е

Знаци група Е

 


Пътен знак Е-1, медицински пункт

 


Пътен знак Е-2, болница със звено за спешна медицинска помощ

 


Пътен знак Е-3, полиция

 


Пътен знак Е-4, телефон

 


Пътен знак Е-5, автосервиз

 


Пътен знак Е-6, автомивка

 


Пътен знак Е-7, бензиностанция

 


Пътен знак Е-7.2 бензиностанция която предлага и безоловен бензин

 


Пътен знак Е-8, информационно бюро за туристи

 


Пътен знак Е-9, хотел или мотел

 


Пътен знак Е-10, ресторант

 


Пътен знак Е-12, къмпинг за палатки

 


Пътен знак Е-12, къмпинг за палатки

 


Пътен знак Е-13, къмпинг за туристически ремаркета

 


Пътен знак Е-14, къмпинг за палатки и туристически ремаркета

 


Пътен знак Е-15, туристическа база

 


Пътен знак Е-16, място за отдих

 


Пътен знак Е-17, начало на пешеходен маршрут

 


Пътен знак Е-18, вода за пиене

 


Пътен знак Е-19 тоалетна

 


Пътен знак Е-20, такси

 


Пътен знак Е-21, пешеходен подлез или надлез

 


Пътен знак Е-22, максимални скорости на движение

 


Пътен знак Е-23, проходът е отворен или затворен за движение